Home Up Web overzicht Contact Zoek              

Systeemintegriteit


De verkeerde filosofie:

  Een project bestaat uit de volgende componenten:                                 

 • Een mechanische component (rood).
 • Een hardware component (groen).
 • Een besturing component (blauw).

    en deze hebben onderling geen interactie.

 

        Fout, zo zit de wereld niet in elkaar: alles heeft met alles te maken

De juiste filosofie:

Een project bestaat uit de volgende componenten:                                 

 • Een mechanische component (rood).
 • Een hardware component (groen).
 • Een besturing component (blauw).

en deze hebben onderling veel interacties.

Er bestaan de volgende interacties:
 • De mechanische (rood) met de hardware (groen) component.
 • De mechanische (rood) met de besturing (blauw) component. 
 • De hardware (groen) met de besturing (blauw) component.

en deze interacties zijn doorslaggevend voor het slagen van een project.

 

Voorbeeld:

 • Om onderhoud aan een machine te vereenvoudigen wordt besloten in extra deur in een machine aan te brengen.

De beslissing om een extra deur aan te brengen lijkt een puur mechanische maar......

 • De deur zal bewaakt moeten worden met schakelaars (hardware).
 • De schakelaars zullen opgenomen moeten worden in het besturingssysteem.
 • Er zal een nieuwe risicoanalyse gemaakt moeten worden.
 • De CE-certificering zal aangepast moeten worden.

De beslissing om een extra deur aan te brengen is dus niet een puur mechanische beslissing.

Systeemintegriteit:

De verschillende technische disciplines werken geļntegreerd samen
onder verantwoording van een multidisciplinair systeemarchitect

 

         Home Up Web overzicht Contact Zoek               

  
Copyright © 2003 Q3-Sarus
Last modified: March 13, 2003